Torsdagen den 18 juni återupptogs sjötrafiken vid Furusunds brygga.

Efter en lång tid av renovering har nu äntligen ångbåtsbryggan på Furusund öppnats. Under torsdagen 18 juni gick sjötrafiken till och från Furusund enligt tidtabell.