FS – Furusunds samfällighetsförening

Söndagen den 5 april är sista dagen för att lämna motioner till årsstämman.

Lördagen den 16 maj 2020, kl 10:00 har Furusunds samfällighetsförening årsstämma i Hammerska ladan.

Välkomna!