FS – Furusunds samfällighetsförening

Lördagen den 16 maj är sista dagen för att lämna motioner till årsstämman.

Lördagen den 27 juni, kl 10:00 har Furusunds samfällighetsförening
årsstämma i Hammerska ladan.
Kaffe serveras från kl 09:00.

Välkomna!