FS Årsstämma 2022 blir på lördag den 18 juni kl 10:00 i Hammerska ladan

Motioner till årsstämman ska vara FS styrelse tillhanda senast den 7 maj, via mail fs.styrelse@gmail.com eller i brevlådan på Friluftsvägen.