Furusunds samfällighets årsstämma 2022 var välbesökt och 108 var röstberättigade. Det var länge sedan så många deltog på årsmötet.
Här finns protokollet från årsstämman.