Bilagt finner ni handlingar till årets stämma den 10 juni och som vanligt är det en hel del handlingar att läsa igenom. Allra först ligger en fullmakt, om ni önskar ge någon annan tillstånd att rösta för er räkning. Efter kallelsen följer de dokument som vi kommer att gå igenom under stämman.

Väl mött i Hammerska ladan, 10 juni kl. 10.00!
FS Styrelse

Välkomna till FS årsstämma – info
1 Fullmakt
3 Kallelse till årsstämma
4 Upprättande av röstlängd
5 Verksamhetsberättelse
6 Bokslut
7 Revisionsberättelse
8 Verksamhetsplan 2023
9 Styrelsens svar ang. motion
10 Motion
11 Styrelsens svar ang. motion från årsstämman 2022
12 Budget 2023
13 Avskrivningar
14 Beslut om årsavgift

15 Valberedningens förslag