Furusund finns i år med i säsongens ”hittaut”.
OK Roslagen, arrangör i Norrtälje kommun, har valt att sätta
upp två kontroller på Furusund. Något vi är väldigt glada för!

Du kan läsa mer om ”hittaut” i den folder som kommer med
Norrtelje Tidning den 22 april (delas ut till samtliga hushåll)
Läs mer på deras hemisda www.orientering.se/hittaut.