Lördagen den 16 september hade vi höstens röjningsdag.

Avfall från samfällighetens mark som, under röjningsdagen, samlats in har lagts i högar i närheten av arbetsstället. Längderna på slyet skall vara minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. Rotändan ska ligga i samma riktning i högen. Sly-och trärester tas till Sprängberget för flisning.

Trädrester och grenar från den egna fastigheten kan lämnas vid tomtgräns under hela oktober månad, dock ej tunt sly eller löv.

OBS! Parkslide får under inga som helst omständigheter läggas bland avfall/sly.
Här kan du läsa mer om arten och hur man bör hantera parkslide.

FLIS Vid uppfarten till Sprängberget ligger en hög med flis. FS medlemmar kan hämta flis här.

VÄGTRUMMOR Diken växer igen snabbt och det blir lätt stopp i vägtrummor. Du som har en vägtrumma i anslutning till din infart bör rensa den nu i höst och se till att den är fri från växtlighet och eventuellt skräp. Läs mer här.