Furusunds samfällighetsförenings (FS) kallar till:

HÖSTRÖJNING

Lördagen den 12 september kl. 09:00


Eftersom Corona ännu inte släppt sitt grepp om oss är röjningsdagen inte obligatorisk. Av samma anledning avråder styrelsen till korvgrillning eller liknande, efter avslutat arbete.

Vi träffas inom respektive fogdeområde och håller på till ca kl.13.00. Ta med lämpliga handverktyg, t.ex. röjsax och handskar. Håll också kontakt med och respektera instruktioner från din fogde som svarar för planeringen av arbetet utifrån gällande grönområdesplan.


Enligt beslut på föreningsstämman är deltagande under normala förhållanden obligatoriskt för alla fastigheter på Furusund, dock inte i år. Av den anledningen kommer heller inte något inbetalningskort om 300 kronor att skickas ut, (som bidrag till införskaffande av verktyg etc), om man inte har möjlighet att vara med.
I likhet med de senaste åren kommer FS att samla in alla sly- och trärester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle

Avfall under röjningsdagen
Samla allt i högar i närheten av arbetsstället. Undvik långa sidotransporter. Det blir några fler högar men underlättar arbetet. Vi ska inte klippa ner slyet i korta bitar. Längderna skall vara  minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. Småpinnar är svårare att mata in i flisaggregatet. Låt gärna rotändan alltid ligga i samma riktning i högen.

Avfall från den egna fastigheten
Från och med den 13 september och fram till den 31 oktober får du/ni gärna lägga ut flisbart (minst 2 m långt med en grovlek om 2-3 cm) avfall från den egna fastigheten, så samlas även detta in.
Lägg det i anslutning till väg men se till att det inte hindrar trafiken eller kan utgöra fara. Löv, plastsäckar m.m. får inte läggas ut. Se till att det inte finns några metallföremål eller stenar i högarna. Dessa förorsakar stor skada på flismaskinen som kommer att debiteras FS. Om du har stora mängder flisbart avfall från den egna fastigheten kan du lägga det vid Sprängberget (uppfarten till TV-masten).
Eventuella önskemål om trädfällning delges fogden i god tid före röjningsdagen. Fogden samråder om sådana önskemål med styrelsen utifrån gällande grönområdesplan.
Respektera fattade beslut.

Grunden för vårt gemensamma arbete på Furusund utgörs av våra 15 fogdar som ansvarar för respektive fogdeområde. Information om fogdar och fogdeområden finns här.

Hoppas att du/ni har möjlighet att vara med och förbättra de gemensamma grönområdena på vår fina ö.

Hälsningar
FS Styrelse