Höstens röjningsdag 2021:
Lördagen den 18 september kl 09:00 – 13:00 sker höstens stora röjningsdag.
Eftersom Corona ännu inte släppt sitt grepp om oss är röjningsdagen inte obligatorisk. Av samma anledning avråder styrelsen till korvgrillning eller liknande, efter avslutat arbete.

Flisbart material samlas in
I likhet med de senaste åren kommer FS att samla in alla sly- och trärester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle.

Avfall från den egna fastigheten
Från och med den 16 september och fram till den 31 oktober får du/ni gärna lägga ut flisbart avfall (minst 2 m långt med en grovlek om 2-3 cm) från den egna fastigheten. Småpinnar är svårare att mata in i flisaggregatet. Låt gärna rotändan alltid ligga i samma riktning i högen.
Lägg det i anslutning till väg men se till att det inte hindrar trafiken eller kan utgöra fara.
Löv, plastsäckar m.m. får inte läggas ut. Det får inte finnas några metallföremål eller stenar i högarna. Dessa förorsakar stor skada på flismaskinen och reparationskostnaden debiteras FS.

Om du har stora mängder flisbart avfall från den egna fastigheten kan du lägga det vid Sprängberget (uppfarten till TV-masten).

Grunden för vårt gemensamma arbete på Furusund utgörs av våra 15 fogdar som ansvarar för respektive fogdeområde. Information om fogdar och fogdeområden finns på vår hemsida: Fogdeområden och Kvartersfogdar

Hälsningar
FS Styrelse