HÖSTENS RÖJNINGSDAG blir lördag 17 september kl 09:00-13:00

Vi träffas inom respektive fogdeområde och håller på till ca kl.13.00. Ta med lämpliga handverktyg, t.ex. röjsax och handskar. Håll också kontakt med och respektera instruktioner från din fogde, som svarar för planeringen av arbetet utifrån gällande grönområdesplan Eventuella önskemål om trädfällning delges fogden i god tid före röjningsdagen. Fogden samråder om sådana önskemål med styrelsen utifrån gällande grönområdesplan. Respektera fattade beslut.

Avfall från samfällighetens mark som, under röjningsdagen, samlas in läggs i högar i närheten av arbetsstället. Undvik långa sidotransporter. Det blir några fler högar men underlättar arbetet. Vi ska inte klippa ner slyet i korta bitar. Längderna skall vara minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. Låt gärna rotändan alltid ligga i samma riktning i högen. Alla sly-och trärester tas till Sprängberget för flisning.

Trädrester och grenar från den egna fastigheten kan lämnas vid tomtgräns men inte tunt sly eller löv.

OBS! Parkslide får under inga som helst omständigheter läggas bland avfall/sly.

Här kan du läsa mer om arten och hur man bör hantera parkslide.