Nya medlemmar

Vi strävar efter att alla fastighetsägare på norra Furusund ska vara anslutna till det kommunala VA-nätet. Du som ännu inte är medlem i vår Fagervikens samfällighetsförening, är välkommen att kontakta någon i styrelsen för att få information och inträdesblankett.