Avläsning av mätare

Ansvarig för avläsning av mätare är respektive fastighetsägare. Avläsning ska göras per 30/6. 
Särskild blankett ( KLICKA HÄR ) ska användas och skickas till:
Fagervikens samfällighetsförening
Fagerviksbacken 7
760 10 Furusund

senast en vecka efter gällande datum.