Kostnader

Engångsavgift/grundavgift för nya medlemmar. För 2018 är grundavgiften (en engångs-avgift) för nytt medlemskap i Fagervikens samfällighetsförening 198 000 kr. Dessutom utgår en s.k. lägenhetsavgift till kommunen som den nya medlemmen får betala. Aktuella avgifter finns på Norrtälje kommuns hemsida. När detta skrivs (sep 2018) är lägenhetsavgiften vid anslutning av lägenhet 25 kvm eller större 34 154 kr och för lägenhet mindre än 25 kvm 17 079 kr.
Årlig kommunavgift. Föreningen ska betala Norrtälje kommun. Dessa kommunala avgifter ska medlemmarna i sin tur betala till föreningen i proportion till respektive fastighets faktiska förbrukning.

Kommunavgiften består av
- Förbrukningsavgift som baseras på kommunens aktuella taxa och multipliceras med den totala vattenförbrukningen för föreningens samtliga medlemmar.
- Fast årlig avgift enligt kommunens aktuella taxa
- Mätaravgift enligt kommunens aktuella taxa
- Lägenhetsavgift enligt kommunens aktuella taxa

För konkret exempel – se Debiteringslängd under Föreningshandlingar Stämmodokument 2018.

Årlig Föreningsavgift. Samtliga medlemmar ska betala en avgift till föreningen för att täcka föreningens löpande utgifter. Detta avser t ex. el, försäkring, administration och underhåll.