Fagervikens Samfällighetsförening

Använd avloppet på rätt sätt

                       Clipboard01 

                     

Det som du spolar ner i avloppet transporteras först till din avloppspump och via den till

det kommunala reningsverket. De och avloppsledningarna är byggda för att klara normalt

bad-, disk, tvätt, och toalettvatten. Allt annat kan orsaka stopp eller miljörisker.

Fett från matlagning kan skapa stopp när det svalnar och fastnar på insidan av avlopps-

ledningarna. Därför bör du torka av fett från exempelvis stekpannor och slänga det i hus-

hållsavfallet.

Det kan också bli stopp när man spolar ner föremål i toaletten, till exempel trosskydd,

bomullspinnar, kondomer, dambindor, tamponger, kattsand, strumpor, tygtrasor och

cigarettfimpar. En bra tumregel är att bara spola ner sådant som kommer ur kroppen och

vanligt toalettpapper. Ställ en papperskorg i badrummet eller toaletten så att saker inte

hamnar i toalettstolen av misstag.

Ibland hamnar farligt avfall i avloppet, till exempel överbliven olja, bensin, fotogen, medi-

ciner, kvicksilvertermometrar och batterier. Det kan skada miljön eftersom reningsverken

inte är byggda för att ta hand om det. Lämna alltid farligt avfall på kommunens miljö-

stationer. Överblivna mediciner, apoteksvaror och termometrar kan du lämna in

kostnadsfritt på närmaste apotek.