Problem med VA-systemet!

 

Problem med Avloppspumpen!

Om avloppspumpen larmar eller slutat att fungera kontakta t ex Skandinavisk
Kommunalteknik och Romans Markentreprenad för reparation eller byte.
Dessa bolag kan eventuellt erbjuda lånepump.

 

Avloppspumpen är av typen LPS2000. Ingen annan pump får installeras i vårt
avloppssystem. 
Leverantör är Skandinavisk Kommunalteknik AB.

 

Reservpump - föreningen

Föreningen har två reservpumpar som enskild fastighetsägare kan låna. Rutinen
som gäller är följande: 
Pumparna förvaras och sköts av Peter Kilander via hans företag. Pump kan lånas
av enskild fastighetsägare. Peter Kilander ska sköta utlåning av pumparna. Detta
omfattar transport till berörd fastighet, montering av lånepump samt när ordinarie
pump är lagad/ersatt göra demontering, transport till förvaringslokal och rengöring
av pump. Detta ska bekostas av berörd fastighetsägare efter avtal mellan denne
och Peter Kilanders företag.

Peter Kilander kan mot ersättning dessutom hjälpa till med att transportera och
hämta pump hos företag som ska laga pumpen. Detta avtalas direkt mellan
Peter Kilander och berörd fastighetsägare.

Peter Kilander har ingen jour så han kan hjälpa till förutsatt att han inte är
upptagen med annat.

Peter Kilander bor på Fagerviksbacken 13 och har mobilnummer 070 – 621 31 69.

 

Problem med Vattenmätaren! 

Om vattenmätaren slutat fungera kontakta Teknikgruppen.

Håkan Frölid Tel 070 6500274 eller Karl Erik Söe-knudsen Tel 070 7683154

Alla vattenmätare skall på sikt bytas till fjärravlästa mätare för att förenkla de
årliga avläsningarna. Redan nu installeras den nya typen vid nyinstallationer
eller vid byte. De nya vattenmätarna MULTICAL 21 levereras än så länge via
teknikgruppen.

 

Furusund jun 2019 

Fagervikens Samfällighetsförening

Teknikgruppen