Föreningshandlingar

 
Publicerade dokument

  

VA
Stadgar för Fagervikens SFF
   
       
  Stämmodokument 2017  
 VA
Protokoll från årsstämman 2017 
   
VA 
Kallelse till årsstämman 2017 
   
 VA
Information från styrelsen 2017
   
VA
Årsredovisning för år 2016
   
VA
Revisionsberättelse för år 2016
   
 VA
Budget 2017
   
VA 
Debiteringslängd 2017 
   
       
       
  Tidigare dokument    
VA
Protokoll från årsstämman 2016
   
VA
Protokoll från årsstämman 2015
   
VA
Protokoll från årsstämman 2014
 
   
VA
Protokoll från årsstämman 2013
   
VA
Protokoll från årsstämman 2012
   
VA
Protokoll från årsstämman 2011
   
VA
Protokoll från årsstämman 2010
   
VA 
Protokoll från årsstämman 2009 
   
VA 
Protokoll  VA extra föreningsstämma