Regler gällande för Furusunds fiskevårdsområde

   
   
   
   

Antagna av styrelsen 2013

 

Alla medlemmar i Furusunds samfällighetsförening äger automatiskt rätt till att utnyttja de vatten som ingår i Fiskevårdsområdet enligt följande regler:

Nät

högst 120 meter med minsta nätstolpe 50 mm

Skötar högst 180 m
Långrev    högst sex st med vardera max 100 krokar
Ryssjor högst sex st med en armlängd av max 10 meter och två strutar per redskap
Burar  högst sex st ( med burar avses även tinor, mjärdar och liknande redskap )

 

 

 

 

Fiske är tillåtet med högst sex redskap åt gången. Med ett nät menas en längd av 30 meter. Redskap som sätts i anslutning till land skall läggas rakt ut från land, inte längs med! Utanför tomt är fiske ej tillåtet närmare land än 60 m.

 

Överseglingsbara redskap ska märkas med fiskekula i vardera änden som har en diameter av minst 15 cm, de ska vara röd, orange, gul eller vit, båda kulorna ska märkas med namn, adress, och telefonnummer, de skall även märkas med ER ( enskild rätt ) vid fiske på fiskevårdsområdet, linan som kulan är fäst med ska vara av sjunkande typ.

Ytstående redskap ska märkas med en vakare som är minst 1,2 meter hög och försedd med ett toppklot, den får inte vara röd eller grön, toppklotet ska var minst 25 cm i diameter och försedd med reflex, inte heller klotet får vara rött eller grönt, linan som vakaren är fäst med ska vara av sjunkande typ.

 

Fiske av ål förbjudet fr.o.m. år 2007

 

Gällande mått för fångst. All fisk som inte överstiger minimåttet eller understiger maxmått skall återsättas förutsatt att de inte är allvarligt skadade.

 

Lax min. 60 cm
Öring min.50 cm (höjt 2014)
Gädda mellan 40 cm - 75 cm
Gös min. 40 cm
Torsk min.38 cm
Slätvar min. 30 cm
Piggvar    min. 30 cm

 

 

Länkar för vidare information: Till länkar