Dokument och länkar kring fiskevårdsfrågor

Handlingar år 2014  

 Fiskevattenägarna Östra Svealand, Målsättning 2014-16
Handlingar år 2012
   Vart tog fisken vägen. Länsfiskekonulent Henrik C Andersson.
14 mars 2012  
   Rapprot från Östra Svealands Fiskevattenägarförbunds
årsmöte 2012  
 Furusunds Fiskevårdsförenings Läsvärtlåda  

Länkar 

 Fiskevattenägarna Östra Svealand
 Havs och Vattenmyndigheten
 Länsstyrelsen i Stockholms län Fiskefrågor
 Länsstyrelsens Fiskeguide