Projekt

Här redovisas planerade, aktuella och genomförda projekt inom Furusunds samfällighetsförening.
  
   

Planerade projekt

 
  FS FS vision om Ålandsviken   
       
     
   

Genomförda projekt

 
  FS Diverse väg- och dikesrenoveringar. 2016  
  FS Ryssvikens brygga. Renovering. 2015  
  FSFS Ny föreningsbrygga vid Strandvägen. 2015  
  FS  Renovering av paviljong 1 vid Ålandsviken. 2015    
  FS Renovering av paviljongerna 2-3 vid Ålandsviken. Etapp 2 Invändigt. 2014  
  FS Affischtavlan vid Ålandsviken upprustad. 2015  
  FS Anläggande av boulebana vid Ålandsviken. 2014  
  FS Renovering av kajen mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen. Etapp 2. 2014  
  FS Renovering av paviljongerna 2-3 vid Ålandsviken Etapp 1 Utvändigt. 2013  
  FS Renovering av kajen mellan Kejsarbryggan och Landsvägen. Etapp 1. 2013  
  FS Rensning av inloppet till Maren. 2013  
  FS  Muddring mellan Keisarbryggan o Gästhamnen maj 2011   
  FS  Båtuppdrag m.m. 2008-2009  
  FS  Före - efter muddringen 2008   
  FS Muddring av inre delen av Ålandsviken mars 2008.   
       
  Röjningar och markvård enligt Markvårsplan/Grönområdesplan 2007 - 2014.  
  FS Röjningar hösten - vintern 2015 - 2016  
  FS Genomförda röjningar till och med år 2014  
  FS Ekudden och Zorns udde  2014  
  FS Fårstängsel på Ekudden 2014                               Fåren anländer 2014  
  FS Nordkapsvägen - Skatevägen 2013  Område 29  
  FS Duvkällevägen från Duvkällan till Nordkapsvägen 2011-2012 Område 20   
  FS  Ekudden efter röjning. Område 4  
     
  Grönområdesplan för Furusund. Antagen vid föreningsstämman 2015  
  FS Grönområdesplan  
  FS Karta  
  Tidigare Skogs-och markvårdsplan 2007.  
  FS Åtgärdskarta.  
  FS Områdesöversikt  
  FS Åldersklassfördelning.  
   
  Vägar  
    Beläggning av vägarna på Furusund. 
2011 års stämma beslöt att att belägga samtliga grusvägar på Furusund. Styrelsen har genomfört upphandlingen av entreprenaden och arbetet skulle utföras under september 2011.
Vid en extra stämma den 28 augusti 2011 beslöts att ompröva besluten från årsstämmorna 2008 och 2011 och att inga ytterligare beläggningar skall utföras.
 
  FS Garantiarbeten utförda efter 5 år.   
  FS  Bilder från beläggningen av Ekudds- Storängs- och Förängsvägen år 2009   
       
  Vägnamn på Furusund 2010.     
   FS  De nya vägnamnen och gatuadresserna på Furusund 2010   
   FS Karta med aktuella vägnamn   
       
   Gästhamnen. Detaljplanen antagen i Norrtälje kommun.      
   FS  Plankarta  
   FS  Beskrivning  
   FS  Genomförandebeskrivning  
   FS  Affärsplan för Promarina som från och med jan 2008 driver gästhamnen.  
       
   Italienska villorna. Detaljplanen antagen i Norrtälje kommun.     
   FS  Planbeskrivning  
   FS  Plankarta            FS Skiss över utformning av nuv. färjeparkeringen  
   FS  Genomförandebeskrivning  
   FS  Utlåtande efter utställning