Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

Vad hände inom FS under år 2014?

         

 

FS årsbrev ligger nu i brevlådorna men kan också läsas här med bonusmaterial. 

 

Byalaget Ärter & Punsch

Datum: Lördag 10 november

Tid: 18:00

Byalagets stuga

 

Byalagets lilla Julbord

Datum: Lördagen 8 december

Tid: 18:00

Stugan på Förängen