Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

Information till fastigheter på Furusund med kommunalt VA.

 

 

 Inget nytt har hänt  sedan nedanstående information publicerades. Det är alltså fortfarande Veolia Vatten AB tel. 0176-208590 som du ringer till om du får problem med avloppet.

 

 

Viktig information till alla på Furusund med kommunalt Vatten och Avlopp.

Se även tidigare information från 2014-01-24 nedan.

 

Den 6 mars meddelade Peter Leonardsson på Norrtälje kommun att avsikten har varit att gå ut till samtliga berörda fastigheter med information under februari. Tyvärr har det visat sig att ärendet först måste tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott vilket kommer att ske under april månad.

Idag den 14 april meddelade Peter Leonardsson att frågan inte kommer upp kommunstyrelsens arbetsutskott i april.

Vid problem med avloppspumpen skall du kontakta kommunens driftentreprenör Veolia Vatten AB tel 0176-208590 så tar de hand om problemen.

 

 

Furusund 2014-03-06 / 2014-04-14.

 

Sten-Åke Rygh

 

 

 

 

 

FS Årsstämma 2018

Datum: Lördag 19 maj

Tid: Registrering kl. 09.00 Möte kl. 10.00

Plats: Hammerska ladan

 

Furusunds kulturföreng. Årsmöte 2018

Datum: Lördag 19 maj

Tid: Kl. 15.00

Plats: Byalagets stuga

 

Fagervikens samfällighets Årsstämma 2018

Datum: Lördag 26 maj

Tid: Registrering kl. 09.30 Möte kl. 10.00

Plats: Hammerska ladan

 

Öslaget 2018

Datum: Tisdag 10 juli

Tid: Kanonstart kl. 09.00

Plats: Roslagens GK

 

Furusundsgolfen 2018

Datum: Måndag 23 juli

Tid: Kanonstart kl. 09.00

Plats: Roslagens GK

 

FS Obligatoriska höströjningsdag 2018

Datum: Lördag 15 september

Tid: Kl. 09.00 - 13.00

Plats: I ditt fogeområde