Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

Information till fastigheter på Furusund med kommunalt VA.

 

 

 Inget nytt har hänt  sedan nedanstående information publicerades. Det är alltså fortfarande Veolia Vatten AB tel. 0176-208590 som du ringer till om du får problem med avloppet.

 

 

Viktig information till alla på Furusund med kommunalt Vatten och Avlopp.

Se även tidigare information från 2014-01-24 nedan.

 

Den 6 mars meddelade Peter Leonardsson på Norrtälje kommun att avsikten har varit att gå ut till samtliga berörda fastigheter med information under februari. Tyvärr har det visat sig att ärendet först måste tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott vilket kommer att ske under april månad.

Idag den 14 april meddelade Peter Leonardsson att frågan inte kommer upp kommunstyrelsens arbetsutskott i april.

Vid problem med avloppspumpen skall du kontakta kommunens driftentreprenör Veolia Vatten AB tel 0176-208590 så tar de hand om problemen.

 

 

Furusund 2014-03-06 / 2014-04-14.

 

Sten-Åke Rygh