Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 
Fogdemöte

Datum: Lördag 30 mars 

Fogdemöte för respektive områdesfogdar

 

FS vårstädning 2019

Datum: Lördag 6 april

Tid: Kl. 09.00 - 13.00

Plats: Inom ditt fogdeområde

 

Motioner till årsstämman 2019

Datum: Lördag 6 april

Motioner till FS Årsstämma, lämnas in.

 

FS Årsstämma 2019

Datum: Lördag 18 maj

Tid: Registrering: kl. 09.00  Möte: kl. 10.00

Plats: Hammerska ladan

Furusunds Samfällighetsförenings årsstämma:

Registrering kan ske från kl.09.00 då också kaffe serveras.

Glöm inte att förbereda med fullmakt(er).

Handlingar till mötet hittar du här. (kommer senare)