Sevärdheter

 

     

”Jag minns en stund i Furusund”

 

Välkommen till Furusund! Platsen som Evert Taube odödliggjort med sin ”Vals i Furusund”.

Att beskriva Furusund blir lite av en resa i det förflutna – till en epok då Furusund var societetsbadorten på modet. Men långt före förvandlingen till kurort fanns i Furusund gästgiveri, kronobränneri, karantän, tull och telegraf. Ön vid farleden hade i århundraden varit en viktig mötesplats och hamn, där sjöfarare sökt skydd för vind och väder. Under 1800-talet byggdes badhus och societetshus. Reguljär ångbåtstrafik från Stockholm öppnades, hotell byggdes och villor fanns att hyra. Men badortens glansdagar ebbade ut. 1944 köpte konsul Gustaf Algård ön. Genom Skärgårdstomter AB sålde han så många tomter han fick tillstånd till, 107 st. Resten av marken skänkte han till Furusunds dåvarande vägförening, numera samfällighetsförening, som därmed förvaltar grönområden, stränder, fiskevatten och ett antal byggnader.

 

Ännu i dag är Furusund ett attraktivt besöksmål. Många anländer sjövägen där Ålandsviken är den självklara hamnen för sjöfarare från när och fjärran. Från Stockholm går båt och buss (via Norrtälje). Här finns hotell och rum/stugor att hyra, restauranger, livsmedel, kiosk, kajakuthyrning mm. Det är fortfarande liv och rörelse på Furusund!

 

I vår turistfolder finns bilder och beskrivningar av drygt trettio hus och platser på ön. Där finns också en karta över promenadvägar där ni kan hitta dessa platser.  Foldern finns att köpa för 30 kr på Wärdshuset och på Macken i Furusund, på turistbyrån i Norrtälje och i vår Museipaviljong när den är öppen.

 

 

Vi tackar våra sponsorer av foldern:

Anjou’s Catering - www.anjouscatering.com

Furusunds Handelsträdgård - www furusundshandelstradgard.se

Furusunds Wärdshus -  www.furusundvardshus.se

Hotell Villa Dagmar -  www.villadagmar.se

 

 

Furusunds kulturförening 2018

         

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Kvarnen

 

 

Optiska telegrafen

 

 

Kulturföreningens Museipaviljong,
Ålandsviken

 

Rapport från renoveringen 2009:35

Invigning av kvarnen efter renoveringen 2010

 

Tekniska museet, beskrivning

Om den optiska telegrafen