Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

 

 

Alfrida tog oss med storm

 

Med orkanbyar på upp till 35 m/sek har Alfrida orsakat omfattande problem.

Flera hundra träd har fallit som blockerat vägar samt skadat många

fastigheter och öns elsystem. Detta är en sorglig syn på Furusund.  

 

Röjningsarbetet kom igång snabbt och vägarna ska nu vara framkomliga så att 

alla kan nå sina fastigheter på ett säkert sätt. Elektriciteten är tillbaka och

skadade elstolpar byts ut successivt.  

 

Röjning på Furusunds Samfällighets (FS) mark har också påbörjats men kommer 

att ta tid. På enskild mark ansvarar respektive fastighetsägare för uppröjningen,

på egen bekostnad. Anlita gärna professionell kompetens för skogsavverkning, 

i synnerhet om det ligger större träd med rotvältor. Försäkringsbolag kan ha 

kontrakterade företag för dessa arbeten.

 

Ris kan lämnas vid väg/tomtgräns. Detta kommer att forslas bort av FS och

tidpunkten för det meddelas senare.  

  

Träd som ligger på mindre utsatta ställen exempelvis utefter Röda spåret,

hanteras senare. Vår rekommendation är att ej vistas idessa områden då det

finns stora risker med lutande- och fallna träd med rotvältor.

 

Alla resurser läggs nu på att röja upp efter Alfridas framfart vilket innebär 

att planerade jobb utifrån Grönområdesplanen skjuts upp tillsvidare. 

 

Fortlöpande information kommer att ges bland annat via Nyhetsbrevet och på 

anslagstavlan vid Ålandsviken. 

 

Har ni frågor och funderingar utöver detta är ni välkomna att kontakta fogden 

för ert område eller någon i styrelsen.

 

Hälsningar, Styrelsen för FS, 4 jan 2019 

 

Teater, Hammerska ladan

Kullehusteatern ger: "Betjänten"

Mer info och biljetter
Fredag 12 juli kl 19:00
Lördag 27 juli kl 19:00
Lördag 3 augusti kl 18:00

 

Furusundsveckan

Vecka 29, den 15-21 juli

Programblad  

 

Barnteater, Hammerska ladan

Fredag 19 juli, kl 14:00 
Teater MO visar "Snigeln" (från 4 år) 
Inträde

 

Furusundsrodden

Lördag 20 juli 
Anmälan 11:00-12:00 i hamnen 

Start 13:00

Program

 

Furusundsgolfen

Tisdag 23 juli, Kanonstart på Roslagens GK kl 09:00
Info har delats ut i brevlådorna.

 

Möt författaren Maciej Zaremba

Fredag 26 juli kl 14:00
Plats: Hotell Dagmar  

 

Strindbergsvandring

Lördag 3 augusti kl 14:00
Plats: Samling vid Ångbåtsbryggan
Anita Persson leder vandringen 

 

"Dolda rum" - Kvarnen

8 augusti, kl 18:00 Plats: Kvarnen 

Kvarnens- och Furusunds historia

Medtag picnik