Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

  Röjningsarbete efter Alfrida  

            Röjning efter Alfrida feb 2019Skotare på Furusund feb 2019Ris och virke efter Alfrida 2019 

Hämtning av ris har påbörjats (22 april)

 

Det har nu gått sju veckor sedan stormen Alfrida drabbade oss. Vi har haft förmånen
att få använda oss av professionella entreprenörer som har resurser att arbeta rationellt
och snabbt. Det innebär bland annat att en skördare tillsammans med en skotare röjt de
mest drabbade områdena. Detta arbete kommer att avslutas under vecka åtta.

 

700 träd har redan tagits omhand. Timret och massaveden hämtas av timmerbil i början av

mars. Det som ska flisas hämtas i omgångar och den första hämtningen är redan utförd.

Sista dagen för att lägga ut ris, vid tomtgränsen för hämtning, är den 22 april.

 

Vår lokala entreprenör från Handelsträdgården har också gjort stora insatser. Inte minst

dagarna efter stormen då de såg till att vi kunde ta oss fram på våra vägar igen efter alla

träd som spärrade framkomligheten.  Om vi räknar alla träd som fallit inklusive de som

fällts på privat mark (ungefär 100) så handlar det om närmare 900 träd på Furusund. 

 

Det som nu återstår är träd som ligger på svåråtkomliga platser och de måste hanteras

manuellt. Vi kommer här att använda oss av våra ordinarie entreprenörer som tidigare

arbetat utifrån vår grönområdesplan. 

 

Därefter kommer vi att behöva frivilliga insatser för att slutföra arbetet efter stormen.

Ett viktigt datum är "städdagen" lördagen den 6 april. Då hoppas vi på en hög närvaro.

Om ni undrar över något, ta kontakt med din lokala fogde.

 

För FS styrelse, 20 feb 2019 

Torbjörn Jansson, Grönområdesansvarig

 

Öslaget
Öslaget: 9/7 kanonstart på Roslagens GK kl 09:00. Anmälan på oslaget.se.
 
Helikopterflygning

Flyg helikopter,

fredagen den 12 juli kl 14:00 -

Plats: Fotbollsplanen vid Förängen

 

Söderöradagen

Furusunds kulturförening inbjuder till: 

Söderöradagen - 300 år sedan rysshärjningarna. 
Söndag 14 juli  

 

Furusundsveckan

Vecka 29, den 15-21 juli

programblad

 

Furusundsrodden

Lördag 20 juli 
Anmälan 11:00-12:00 i hamnen 

Start 13:00

Mer info kommer.

 

Furusundsgolfen

Furusundsgolfen: 

23/7 kanonstart på Roslagen GK  09:00.
Ytterligare info har delats ut i brevlådorna.