Välkommen till Furusund

Porten till hav och skärgård! En levande ö, fylld av historia.

 
 

 

Röjningsarbete efter Alfrida 

 

            Röjning efter Alfrida feb 2019Skotare på Furusund feb 2019Ris och virke efter Alfrida 2019            

                                             Hämtning av ris påbörjas 22 april

 

            Det har nu gått sju veckor sedan stormen Alfrida drabbade oss. Vi har haft förmånen

att få använda oss av professionella entreprenörer som har resurser att arbeta rationellt

och snabbt. Det innebär bland annat att en skördare tillsammans med en skotare röjt de

mest drabbade områdena. Detta arbete kommer att avslutas under vecka åtta.

 

700 träd har redan tagits omhand. Timret och massaveden hämtas av timmerbil i början av

mars. Det som ska flisas hämtas i omgångar och den första hämtningen är redan utförd.

Sista dagen för att lägga ut ris, vid tomtgränsen för hämtning, är den 22 april.

 

Vår lokala entreprenör från Handelsträdgården har också gjort stora insatser. Inte minst

dagarna efter stormen då de såg till att vi kunde ta oss fram på våra vägar igen efter alla

träd som spärrade framkomligheten.  Om vi räknar alla träd som fallit inklusive de som

fällts på privat mark (ungefär 100) så handlar det om närmare 900 träd på Furusund. 

 

Det som nu återstår är träd som ligger på svåråtkomliga platser och de måste hanteras

manuellt. Vi kommer här att använda oss av våra ordinarie entreprenörer som tidigare

arbetat utifrån vår grönområdesplan. 

 

Därefter kommer vi att behöva frivilliga insatser för att slutföra arbetet efter stormen.

Ett viktigt datum är "städdagen" lördagen den 6 april. Då hoppas vi på en hög närvaro.

Om ni undrar över något, ta kontakt med din lokala fogde.

 

För FS styrelse, 20 feb 2019 

Torbjörn Jansson, Grönområdesansvarig

 

FS Årsstämma 2019

Datum: Lördag 18 maj

Tid: Registrering: kl. 09.00  Möte: kl. 10.00

Plats: Hammerska ladan

Furusunds Samfällighetsförenings årsstämma:

Registrering kan ske från kl.09.00 då också kaffe serveras.

Glöm inte att förbereda med fullmakt(er).

Handlingar till mötet hittar du här. (kommer senare) 

  

Fagervikens sff Årsstämma 2019
Datum: Lördag 25 maj
Tid: Registrering: kl. 09.30   Möte: kl. 10.00
Plats: Hammerska ladan
Handlingar till mötet hittar du här. (kommer senare)