Då är det dags för lite information

 • Driften av Havspaviljongen kommer i år skötas av bröderna Törnros. En av bröderna har jobbat som kock på Värdshuset.
 • Gästhamnen kommer att drivas av Rudolf Lundin denna säsong.
 • Årsstämman hålls den 18 juni kl 10:00 vid Hammerska Ladan. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 maj. Dessa går att lämna antingen via mail eller i FS brevlåda på Friluftsvägen.
 • Den 23 april mellan kl. 09.00-13.00 går vårens frivilliga röjningsdag av stapeln. Fogden för ditt område informerar om vad som skall göras hos er.
 • Årets obligatoriska röjningsdag inträffar den 17 september kl 09:00-13:00.
 • Vid den senaste stormen i februari har ett 25-tal träd blåst ner på både den södra och norra delen av ön. Det mesta av detta är omhändertaget och resten kommer snart att vara röjt.
 • Gallring har skett mellan Repslagarbanan och Varvsvägen samt att några träd vid Märtas äng har tagits ner. Gallring kommer att ske i området vid Repslagarbanan.
 • Efter kontakt med ägaren av ”pizzerian” vid färjeläget har vi fått information om att inget arbete kommer att ske av mark/fastighet i nuläget.
 • Anslagstavlan vid Ålandsviken tillhör föreningen och ska användas till föreningsmeddelande samt samhällsinformation.
 • Orienteringstävlingen ”Hitta ut” kommer även i år att sätta upp 8-10 kontroller på ön. Tävlingen pågår mellan 11/4 – 30/9. Läs gärna mer om detta på ”Orientering.se” eller på ”Hittaut” i Norrtälje.
 • ”Rena botten” kommer att genomföra ett provdyk vid gästhamnen och ångbåtsbryggan, detta för att få en uppfattning om vi behöver driva ett projekt för att rensa upp vid dessa områden. Mer information kommer efter detta tillfälle.
 • Röda spåret är nu uppdaterat med nya röda markeringar samt att skyltar för vandringsled har satts upp.
 • I år kommer inga får att beta på ön då marken behöver vila och växa till sig.

Vi önskar alla en riktig härlig vår,
FS Styrelse