På vår röjningsdag deltog drygt 170 personer! Mycket blev röjt men en hel del kvarstår och vi skulle behöva göra en extra insats vid vårt landmärke Kvarnen. Alla som kan är välkomna den 26 oktober kl. 09.00.
Vi träffas vid parkeringen nedanför Kvarnen utrustade med knipsar, sågar och ett glatt humör.
Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet med att återställa så mycket som möjligt efter stormen – säkra rotvältor, ta ner riskträd etc. Röda slingan kommer att märkas upp igen vid Eknöströmmen så snart allt ris och sly är borta.
Fram till den 31/10 går det bra att lägga ut sly och grenar på lämplig plats vid tomtgränsen för avhämtning.

Vi vill än en gång påminna om att alla bryggor skall märkas upp med fastighetsbeteckning. Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att vi vet vem som ansvarar för vilken brygga.

Vid årsstämman antogs en motion om nyplantering av ekar. Arbetet är påbörjat och vi inväntar offert.

Några tallar kommer att tas ner på Kvarnberget för att öppna upp framför kvarnen så att belysningen av den kommer till sin rätt.

Vassklippning vid Maren och Ekudden utförd med gott resultat.

Under några dagar i slutet av september genomfördes fas 1 i arbetet med våra belagda vägar. Närmare 40 ton varmmassa har använts för att bygga upp, jämna ut och fylla igen hål. Nu skall detta härda ordentligt och i vår genomförs fas 2, då det avslutande lagret läggs ut.

Samtliga vägtrummor kommer att rensas på löv i höst.

Stigarna till Kvarnberget och Ålandsberget är dåliga . Vi utreder möjligheten att förbättra framkomlig-heten/säkerheten.

Viktigt för säkerhet och framkomlighet att häckar eller annan växtlighet hålls innanför tomtgräns.

Vår hemsida www.furusund.se kommer att få nytt utseende under oktober. Sidan har arbetats fram tillsammans med samtliga föreningar. Glöm inte att gå in och titta!

Texten i augustis Nyhetsbrev rörande Märtas äng var lite otydlig. Den aviseringskostnad om 1 000 kr per fastighet som omnämns, är en avgift som Lantmäteriet tar ut, om vi på nästa årsstämma beslutar att gå vidare med ärendet.

Vi har gått in med skrivelse till kommunen beträffande toaletterna vid färjeläget och Ålandsberget, de ser bedrövliga ut.  Likaså har en skrivelse gått in rörande den stora reklamskylt som sitter på en av de italienska villorna. Vi inväntar återkoppling.

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om ni har några frågor eller synpunkter!

Hälsar
FS Styrelse