Det har nu gått en tid sedan stormen Alfrida drabbade oss. Vi har haft förmånen att få använda oss av professionella entreprenörer som har resurser att arbeta rationellt och snabbt. Det innebär bland annat att en skördare tillsammans med en skotare röjt de mest drabbade områdena. Detta arbete kommer att avslutas under vecka åtta. 700 träd har redan tagits omhand. Timret och massaveden hämtas av timmerbil i början av mars. Det som ska flisas hämtas i omgångar och den första hämtningen är redan utförd. Sista dagen för att lägga ut ris, vid tomtgränsen för hämtning, är den 22 april.


Vår lokala entreprenör från Handelsträdgården har också gjort stora insatser. Inte minst dagarna efter stormen då de såg till att vi kunde ta oss fram på våra vägar igen efter alla träd som spärrade framkomligheten.  Om vi räknar alla träd som fallit inklusive de som fällts på privat mark (ungefär 100) så handlar det om närmare 900 träd på Furusund.  Det som nu återstår är träd som ligger på svåråtkomliga platser och de måste hanteras manuellt. Vi kommer här att använda oss av våra ordinarie entreprenörer som tidigare arbetat utifrån vår grönområdesplan. Därefter kommer vi att behöva frivilliga insatser för att slutföra arbetet efter stormen.


Ett viktigt datum är ”städdagen” lördagen den 6 april. Då hoppas vi på en hög närvaro. Om ni undrar över något, ta kontakt med din lokala fogde.

För FS styrelse, 20 feb 2019 
Torbjörn Jansson, Grönområdesansvarig