VÅRENS RÖJNINGSDAG

Årets obligatoriska röjningsdag blir lördagen 13 april 09:00-12:00.
Arbetet sker inom respektive fogdeområde. Har du frågor om detta, kontakta fogden för ditt område.

Avfall från samfällighetens mark, som under röjningsdagen, samlats in, ska ligga i högar i närheten av arbetsstället, vid sidan av vägen. Längderna skall vara  minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. Låt rotändan på slyet alltid ligga i samma riktning i högen. Alla sly – och trärester tas till Sprängberget för flisning.

OBS! Parkslide får under inga som helst omständigheter läggas bland avfall/sly.

Här kan du läsa mer om arten och hur man bör hantera parkslide.

Välkommen lördagen 13 april kl 09:00
Styrelsen.