VÅRRÖJNINGEN 22 april

Nytt för i år var att fogdarna önskade göra vårens röjningsdag obligatorisk, i stället för höstens röjningsdag. Denna förändring behöver senare utvärderas.
Sly har kapats och samlats i högar. Många igenväxta vägtrummor har grävts fram.

Avfall från samfällighetens mark, som under röjningsdagen, samlats in, ska ligga i högar i närheten av arbetsstället, vid sidan av vägen. Längderna skall vara  minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. Låt rotändan på slyet alltid ligga i samma riktning i högen. Alla sly-och trärester tas till Sprängberget för flisning.

OBS! Parkslide får under inga som helst omständigheter läggas bland avfall/sly.

Här kan du läsa mer om arten och hur man bör hantera parkslide.

Vårens obligatoriska röjningsdag – lördag 22 april avlöpte i gott vårväder.