Vägarna har förstärkts och fått ny beläggning.

I slutet av augusti 2020 fick Förängsvägen, Varvsvägen och Ekuddsvägen ny beläggning. Några vägdelar har också förstärkts.

Vid fotbollsplanen förstärktes ett vägavsnitt.
Nytt ytlager har lagts ut.
FS ordförande i samspråk med entreprenören.Hälsningar
FS Styrelse