Höstens beläggningsarbete, nu avslutat

Första delen av arbetet med samfällighetens belagda vägar avslutades igår 25 september. Det som nu gjordes var främst korrigering av sättningar i vägbanan och reparation av kanter och hål.

Till våren kommer hela sträckan Varvsvägen, Ekuddsvägen och Förängsvägen den få ett nytt slitlager med enhetligt utseende. Information om exakt tidpunkt för denna sista arbetsfas kommer nån vecka i förväg.  

 Hälsningar FS Styrelse  (190926)