En ny elkabel ska läggas mellan värdshuset och gästhamnen. Arbetet på vägen startar måndagen den 18 maj och beräknas vara avslutat under maj.

De belagda vägarna kommer att få sitt nya ytskikt, med start v 32 ( 3-7 aug).

Hälsar Styrelsen