Trafikverket har nu avslutat arbetet vid landsvägen.


Nya rör har lagts ner och diken har rensats. Insatsen syftar till att avvattningen av Sprängberget förbättras och risker för framtida översvämningar minimeras.

Hälsar, FS Styrelse