Längs vägkanterna och i dikena på Furusund har det växt bra i år. Både gräs och sly har brett ut sig. Vid några ställen har slyrensning i dikena, och i dess närhet, varit eftersatta och därmed riskerar dikena att bli igensatta. Slyn bör hållas borta två meter från dikena.
Efter vissa vägar och i vägkorsningar har uppväxande sly även försämrat sikten. Vid några sträckor har det inte röjts alls på flera år och därför var det nu hög tid.
Hur häckar och sly ska röjas på enskild mark, vid vägkorsningar, ser du här.

De som sköter våra åkrar har på några ställen svårt att skörda då sly håller på att ta över. Därför kommer vi att fortsättningsvis behöva röja längs åkerkanter och dess diken.

Det ser inte snyggt ut på vissa ställen då det sticker upp avskalad sly, ”stubbar”, som förhoppningsvis är torra till våren. Låt gärna dessa avklippta stubbrester stå kvar även om det ser tråkigt ut. De torkar och förmultnar snabbare än om de vore ”snyggt” kapade.

Det avklippta slyet är något vi får ta hand om på röjningsdagen, 16 september kl 09:00-12:00.

Väl mött då!
Styrelsen