Fagervikens samfällighetsförening

På grund av coronasmittan har årsstämman för Fagervikens samfällighetsförening flyttats till:
Lördagen den 13 juni kl 10:00
Plats: Hammerska ladan.

Välkomna!