Vid Kejsarbryggan på Furusund är båtplats nr. 8 ledig för uthyrning.
Kostnad: 1.500 kronor/år.

Vid intresse – kontakta FS styrelse via e-post: fs.styrelse@gmail.com
Hälsar
FS Styrelse