Årsstämma, lördag 21 maj kl 10:00
Hammerska ladan
Välkomna!