Årsstämman 2020 hölls som planerat, lördagen den 27/6 kl. 10.00 vid Hammerska ladan. 54 röstberättigade medlemmar fanns på plats bland ett 70-tal personer. Jämförelsevis var det 69 röstberättigade medlemmar som deltog på stämman 2019.

Protokoll från årsmötet 2020 finns här.
Samfällighetens ”Stadgar”, ”Mål och regler” samt ”Äldre mötesprotokoll” finns här.

Styrelsen tackar för god uppslutning och vill passa på att önska samtliga furusundare en fortsatt trevlig sommar!

FS Styrelse