Årsmöte för Furusunds samfällighet blir lördagen den 12 juni kl 10:00 i Hammerska ladan.

Motioner till stämman ska vara insända till styrelsen senast den 1 maj
(antingen via mail till fs.styrelse@gmail.com eller så kan den läggas i FS brevlåda på Friluftsvägen)

Kallelse till årsstämman, med dagordning, sänds ut den 24 maj.