Vägarna på Furusund får nu i början av december en behövlig kantbeskärning och dikena rensas. Arbetet har avslutats under vecka 50, (7-11 dec.)