Då är det dags för lite kort information och påminnelser igen!

Den 24 april mellan kl. 09.00-13.00 går, vilket vi tidigare informerat om, den Frivilliga Röjningsdagen av stapeln. Fogden för ditt område informerar om vad som skall göras hos er.
I samband med röjningsdagen kommer sly/grenar från samfällighetens mark att läggas ut vid vägkanten och hämtas upp för att flisas. I år går det bra att även lägga ut grenar/sly från den egna tomten före den 16 maj. Därefter hämtas dessa upp för flisning.
OBS! Längderna skall vara minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. 

Sommarunderhåll kommer att göras på alla våra vägar. Detta beräknas vara klart i mitten av maj.
Stigen upp till Kompassrosen kommer att göras iordning under maj månad.

Orienteringstävlingen Hitta Ut startar i slutet av april och pågår till och med september. Det kommer att finnas sju kontroller mellan Värdshuset och färjeläget.

Glöm inte att nätfiske är förbjudet mellan den 15/4-15/6.

Slutligen en påminnelse om att sista dag för inlämning av motion till årsstämman är den 1 maj. Motionen kan lämnas antingen via e-post till: fs.styrelse@gmail.com eller i samfällighetens postlåda på Friluftsvägen.

Årsstämman blir den 12 juni kl. 10.00 vid Hammerska ladan.

Vi önskar alla en riktigt härlig vår och sommar!
FS Styrelse