Då har vi lagt det gamla året bakom oss och kan, förhoppningsvis, se fram mot ett mer ”normalt” år 2021.

Förra året kunde FS avsluta samtliga pågående projekt i form av ny vägbeläggning, stigar upp till Ålandsberget och Kvarnberget, vassklippning och röjningsarbeten enligt plan m.m.

I vår kommer en gångstig till kompassrosen att anläggas.

Ett projekt har startats för att göra iordning röda spåret (främst utmed Eknöströmmen) så att det blir mer lättframkomligt. Dessutom kommer de röda markeringarna att målas och ersättas med nya där det behövs.

Ett antal riskträd som identifierats av våra fogdar kommer att tas ner. På Ekudden kommer ett antal ekar att frihuggas i enlighet med grönområdesplanen.

Vi vill passa på att påminna om att vid rensning av undervegetation/sly på FS mark måste du först prata med fogden för aktuellt område eller grönområdesansvarig.
Det är viktigt att ”privatisering” av FS mark inte sker.

Vårens frivilliga röjningsdag går av stapeln lördagen den 24 april mellan kl. 09.00-13.00.

Fogdemötet kommer att vara den 10 april. Kontakta gärna din fogde om det är något du tycker bör göras på området innan detta möte.

Hitta Ut – orienteringstävlingen som hade kontroller här på Furusund förra året, kommer även i år att ha med Furusund på sin karta. Tävlingsperiod är från slutet av april till den 1 oktober. Tävlingen och kontrollerna presenteras i Norrtälje tidning (numret som delas ut till samtliga hushåll) i slutet av mars.

Årsstämman kommer även i år att hållas under senare delen av juni månad. Vi återkommer med datum.

Hälsar
FS Styrelse