Då har vi kommit en liten bit in på år 2020. En mild vinter så här långt. Några har berättat om att snödroppar och påskliljor kommit upp och att det fortfarande finns trattkantareller!

Även om det regnat mycket under slutet av förra året är våra vägar generellt i bra skick. En del potthål har lagts igen. Många har säkert sett att Trafikverket satt upp markeringar längs landsvägen. De skall nu åtgärda avrinningen från sprängberget genom att lägga en trumma från korsningen vid Förängsvägen, längs fårstängslet ner till Villa Dagmar och sedan under landsvägen till andra sidan, för att underlätta avrinningen ner mot färjeläget. Grusplanen nere vid färjeläget kommer att vara uppställningsplats för material så länge arbetet pågår.  I och med att vi har en gynnsam väderlek kommer arbetet förmodligen att komma igång snart.

Vattenfall skall gräva ner ledningen vid Varvsvägen och  del av Ester Grönblads väg, så snart ytterligare elskåp satts upp och tråd tagits ner. Förutsatt fortsatt milt väder kommer arbetet vara slutfört i mitten av april.

Slutliga beläggningsarbetet för våra belagda vägar planeras till början av maj.

Stigarna upp till Kvarnberget och Ålandsberget kommer att, förutsatt att det milda  vädret håller i sig,  göras i ordning nu i vinter.

Vid Maren har flera fågelholkar satts upp och i planerna ligger att sätta upp fågelmatare. Flödet i Maren är mycket bra nu.

Vad gäller våra grönområden så finns fortfarande en del rester från Alfrida att ta hand om. Bland annat måste röda spåret utefter Eknöströmmen rensas.  Nordkap och Svinskogen är fina men ett arbete i Monte Bello skogen måste göras. Torbjörn kommer att tillsammans med fogdarna göra en plan för detta inför vårens städdag. Om det fortfarande finns någon rotvälta som inte är säkrad ber vi dig kontakta din fogde så att det blir åtgärdat.  I enlighet med Grönområdesplanen har ett antal granar tagits ner vid Källviken.

Arbetet med Ångbåtsbryggan går enligt plan och skall vara klart i juni.

Viktiga datum
4/4          Fogdemöte
5/4          Motioner till årsstämman FS tillhanda
18/4        Städdag
16/5        Årsstämma (ljudanläggning finns så att alla kan höra och höras)
29/8        Fogdemöte
12/9        Obligatorisk städdag

På vår hemsida www.furusund.se  hittar du alltid aktuell information från FS.

Hälsar
FS Styrelse