Så har vi kommit fram till den första höstmånaden efter en, minst sagt, annorlunda sommar. Inga traditionella sommaraktiviteter, förutom helikopterflygning. Men vi har haft väldigt många besökare på vår fina ö, vilket verkligen är roligt. Många har kommit med bil och det har ibland lett till att våra parkeringsplatser inte räckt till. Vi ska se över skyltningen till nästa säsong så att in- och utfarter till vissa fastigheter inte blockeras. Trafikverket har under sommaren gjort en P-plats utanför Värdshuset baksida. I samband med detta togs även skyltarna om privat parkering ner, vilket skapade en del problem för boende i bostadsrätterna. Efter 14 dagar var skyltarna på plats igen.  

Med så många besökare är det dags att återigen ta upp frågan om toaletterna med kommunen.

Ångbåtsbryggan kunde tas i bruk lagom till Midsommar och nu återstår bara några mindre arbeten innan den är klar. Föreningen har ingen formell roll i bygget, men kommer att vara med och bevaka slutbesiktningen.

Alla våra vägar är nu, efter att den sista beläggningen på våra belagda vägar lagts, klara.

Vassklippning har genomförts vid Maren, Ålandsviken och på södra sidan.

Samtliga fogdar träffades den 29/8 för att gå igenom vad som behövde göras vid höströjningen samt vilka planer som finns inför nästa år. Alla fogdar rapporterade om mycket sly och några också om vissa träd som bör tas ner. Träden skall märkas ut och sedan besiktigas innan ev. fällning. Röjningsdagen gick av stapeln den 12/9 och var i år av förklarliga skäl inte obligatorisk. Många frivilliga ställde upp trots hot om regn (som så småningom kom) och inställd korvgrillning. Att inte få avsluta dagen med korvgrillning var det många som saknade. Vi får hoppas att vi kan genomföra det i vår !

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har studerat fiskebestånden utanför Furusund och kan, glädjande nog, se en positiv trend.

Kompassrosen ovanför Ålandsviken har blivit ifylld under sommaren och till våren kommer en stig liknande de till Kvarnberget och Ålandsberget att anläggas.

Båttvätten är på plats i gästhamnen och färdig att tas i bruk.

FS Styrelse önskar er alla en skön höst!