En förfrågan har inkommit till FS styrelse om att få arrendera mark för att uppföra två padelbanor vid färjeläget (se skiss nedan)

Varför på Furusund ?
– Attraktivt läge på fastlandet med bra kommunikationer
– Ytan uppfyller krav på storlek och är belägen på plan mark
– Ägarna (AB med fyra delägare) har lokalkännedom

Bolaget vill arrendera marken på fem år och har skickat in resultat- och likviditetsbudget för de första tre åren med bakomliggande kalkyler för break even, beläggningsgrad och andra parametrar. Man har också varit i kontakt med kommunen för att erhålla erforderliga tillstånd.

Banorna kommer att utrustas med belysning för kunna användas under kvällar tidig vår och sen höst. Bokningar kommer att kunna göras under april-september.

Förfrågan kommer att tas upp för beslut på Årsstämman den 12 juni 2021 då aktiebolagets ägare kommer att göra en presentation.

FS styrelse vill redan nu informera om denna förfrågan. Har du frågor/synpunkter är du välkommen att maila oss på fs.styrelse@gmail.com eller ringa till Håkan Bergman på tel. 070-527 98 98.  

Hälsar
FS Styrelse