Ur & Skur-fika gör en omstart under november 2023, varje tisdag kl 13:00-14:00.
Platsen är som vanligt vid Kejsarbryggan.
Välkomna!