Vägarna har förstärkts och fått ny beläggning.

I slutet av augusti fick Förängsvägen, Varvsvägen och Ekuddsvägen ny beläggning. Några vägdelar har också förstärkts.

Vid fotbollsplanen förstärktes ett vägavsnitt.
Nytt ytlager har lagts ut.
FS ordförande i samspråk med entreprenören.

Hundtassar är känsliga. Motionera hunden på annat ställe närmsta dygnet efter arbetet avslutats.

Hälsningar
FS Styrelse