De belagda vägarna kommer att få sitt nya ytskikt, med start v 32 ( 3-7 aug).

Hälsar Styrelsen