Kvarnen, kompassrosen och Ålandsberget har de senaste åren kompletterats med gångvägar och trappor vilket har underlättat för de flesta som besökt dessa platser. Just nu iordningsställs platån på Ålandsberget i syfte att säkerställa platsen för besökare. Tidigare har stubbar, stenar och rötter, på vissa områden, försvårat vistelsen på berget. Nu är en liten del av ytan utjämnad och väntar på att få gräs.
Vi hoppas med denna åtgärd att Ålandsberget ska bli mer tillgängligt samt en tryggare och mer gåvänlig plats för alla besökare.

Hälsar
Styrelsen