Styrelse

Ordförande
Jeanette Melin 
Varvsvägen 3, 760 19 Furusund
jeanette.melin@hotmail.com
0702-41 39 96

Sekreterare
Karin Åkvist
Repslagarbanan 3, 760 19 Furusund
akvistkarin@gmail.com
0704-41 19 41

Kassör/Bryggfogde
Patrik Törnqvist
Varvsvägen 6, 760 19 Furusund
p.k.tornkvist@gmail.com