Styrelse

Ordförande
Per Åkvist
Repslagarbanan 3,   760 19 Furusund
akvistper@gmail.com

Sekreterare
Ulf Ermerud
Varvsvägen 4, 760 19 Furusund
ulfoann@gmail.com
0704 302206

Kassör/Bryggfogde
Patrik Törnqvist
Varvsvägen 6, 760 19 Furusund
p.k.tornkvist@gmail.com